Reżim sanitarny

W czasie pandemii COVID-19 przestrzegamy zasad reżimu sanitarnego:

  • Korzystamy z dezynfekcji rąk przed i po treningu – płyn jest dostępny przed salą.
  • Wietrzymy salę przed i w trakcie treningów.
  • Każdy korzysta z własnych sprzętów treningowych – w czasie pandemii nie użyczamy sekcyjnych sprzętów.
  • Na korytarzach i w szatniach przebywamy w maseczkach (ale na sali noszenie maseczki nie jest obligatoryjne).
Scroll to Top